Ar gyfer pa sefyllfaoedd y mae goleuadau llenwi planhigion yn addas?

Mae golau llenwi planhigion yn lamp sy'n defnyddio golau yn lle golau'r haul i ddarparu'r ffynhonnell golau sydd ei angen ar gyfer twf a datblygiad planhigion yn unol â'r egwyddor bod planhigion yn defnyddio golau'r haul ar gyfer ffotosynthesis.
Ar gyfer pa sefyllfaoedd y mae'r goleuadau llenwi planhigion yn bennaf addas?

1. Mewn glaw ac eira parhaus, ni ellir tynnu'r sied i fyny.Bob blwyddyn ar ddiwedd y gaeaf a dechrau'r gwanwyn, a effeithir gan yr aer oer o Siberia yn mynd i'r de, bydd gan y tywydd glaw ac eira a ffurfiwyd yn y rhanbarth gogleddol 2-3 diwrnod neu hyd yn oed mwy nag wythnos o dywydd cymylog parhaus.Mae defnydd resbiradaeth cnydau yn llawer mwy na chynhyrchiad ffotosynthetig o faetholion, sy'n anffafriol iawn ar gyfer y tŷ gwydr.Twf llysiau dan do.Ar yr adeg hon, gall y golau llenwi chwarae rhan wrth achub bywyd llysiau.

2. Yn y gaeaf dwfn, mae'r mefus yn cael ei dynnu'n hwyr a'i roi allan yn gynnar, a dim ond tua 6 awr yw'r amser golau dyddiol.Ar yr adeg hon, defnyddir y golau llenwi.Bob dydd, mae'r gwellt yn cael ei dynnu am 2 awr cyn i'r gwellt gael ei dynnu.Gall y dull hwn nid yn unig gynyddu'r cynnyrch, ond hefyd wella ansawdd y llysiau yn sylweddol.

3. Mae wyneb blaen y tŷ gwydr math cloddio yn cael ei gloddio'n rhy ddwfn, ac ni all golau'r haul gyrraedd yr wyneb blaen.Yn Shouguang a'r ardaloedd cyfagos, mae llawer o ffermwyr llysiau yn defnyddio'r dull adeiladu tŷ gwydr math cloddio ar gyfer cadw gwres ac amddiffyn rhag y gwynt wrth adeiladu tai gwydr.Pan fydd y dyfnder yn fwy na 1 metr, y canlyniad yw, ar ôl plannu llysiau, bod y sefyllfa o tua 3 metr ar yr wyneb blaen yn annigonol o ddifrif, ac mae'r eginblanhigion yn tyfu'n araf ac yn denau.Ar yr adeg hon, gall hongian goleuadau llenwi ar yr wyneb blaen wella'r sefyllfa hon yn sylweddol.

2. Niwl a thywydd niwl parhaus, diffyg golau difrifol.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, oherwydd dylanwad cynhwysfawr yr hinsawdd a'r amgylchedd, mae tywydd niwl a thywydd niwl a niwl difrifol yn aml yn digwydd, ac mae diffyg golau yn effeithio'n fawr ar ffotosynthesis llysiau.Ar yr adeg hon, gellir defnyddio golau atodol i wella'r golau.Yn ogystal, gellir ei liniaru hefyd trwy sychu'r ffilm sied i wella'r trosglwyddiad golau.

Yn ogystal â'r sefyllfaoedd uchod, mae mwy a mwy o dyfwyr yn defnyddio goleuadau llenwi planhigion ar gyfer plannu golau llenwi wrth blannu cnydau, ac mae'r diwydiant plannu goleuadau planhigion dan do ar raddfa fawr yn dod i'r amlwg yn raddol, a gall defnyddio goleuadau llenwi planhigion arbennig chwarae rhan mewn y cnydau.Mae'n chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo twf, cynyddu cynyddrannau cynhyrchu, mynd i'r farchnad ymlaen llaw, a sefydlogi cynhyrchiad.


Amser post: Maw-14-2022