Beth yw'r dull afradu gwres o olau planhigion LED?

Fel pob cynnyrch trydanol, bydd goleuadau planhigion LED yn cynhyrchu gwres wrth eu defnyddio, a fydd yn cynyddu'r tymheredd amgylchynol a'u tymheredd eu hunain. Os anwybyddir problem afradu gwres, bydd nid yn unig yn effeithio ar fywyd y goleuadau planhigion LED, ond gall hefyd losgi'r lampau allan. Mae hefyd yn effeithio twf arferol o blanhigion arbelydredig.
Nodweddion goleuadau planhigion LED: yn llawn mathau o donfedd, yn unol ag ystod sbectrol ffotosynthesis planhigion a morffoleg ysgafn; hanner lled y lled tonnau spectral yn gul, ac yn bur gall olau monocromatig a sbectra cyfansawdd yn cael eu cyfuno yn ôl yr angen. Nid yw gweithgynhyrchwyr golau planhigion LED yn defnyddio gwrtaith o gwbl ar gyfer plannu organig, ond gall gwrteithiau organig yn cael eu defnyddio: gwrteithiau ffermdy, gwrteithiau mwynol, biolegol gwrteithiau bacteria, ac yn y blaen ar ôl eplesu uchel-tymheredd a thriniaeth ddiniwed. Oherwydd y cyfyngiad y math hwn o ffrwythloni, cylch twf planhigion yn rhwym o gael eu heffeithio, ac ymddengys fod y galw mawr ar hyn o bryd yn y farchnad i fod yn brin. Felly, mae byrhau'r cylch cynhyrchu yn un o'r dulliau.
Mae gan y lamp planhigyn LED wreiddiau cryf, mae'n annog tyfiant, yn addasu'r cyfnod blodeuo a lliw blodau, yn hyrwyddo aeddfedu a lliwio ffrwythau, ac yn gwella blas ac ansawdd y ffrwythau! Felly, mae afradu gwres yn gyswllt pwysig iawn yn y broses weithgynhyrchu o oleuadau planhigion LED. Ar hyn o bryd, y prif gamau dissipation gwres a fabwysiadwyd gan oleuadau LED twf planhigion fel a ganlyn.
1. afradu gwres ffan golau planhigion: Mae'r egwyddor o ddefnyddio ffan i allforio'r gwres a gynhyrchir gan olau planhigion LED i'r awyr yn syml iawn. Mae yr un peth â'r egwyddor o ddefnyddio cyfrifiaduron a setiau teledu bob dydd. Mae'r fan yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu darfudiad yn yr awyr er mwyn sicrhau cynhyrchu gwres. Nid yw tymheredd yr aer o amgylch y gwreiddiol yn rhy uchel. Yn syml, mae'r aer poeth a gynhyrchir gan y lamp twf planhigion LED a'i drosglwyddo i'r aer yn cael ei dynnu allan gan gefnogwr, ac yna mae aer tymheredd arferol yn cael ei ychwanegu yn ôl i gyflawni effaith afradu gwres.
2. afradu gwres naturiol: Mae afradu gwres naturiol yn golygu nad oes angen mesurau allanol arnoch chi, ac yn gweithio'n uniongyrchol yng ngolau planhigion LED. Y brif egwyddor yw gwneud ardal gyswllt y lamp gyfan ac aer y tyfiant planhigion LED yn fwy o olau, a defnyddio cydrannau â dargludedd thermol gwell. Mae'n dda i drosglwyddo'r gwres a gynhyrchir gan y lamp i'r awyr, ac yna trwy ddarfudiad naturiol, hynny yw, aer poeth yn codi ac mae'r aer oer yn llenwi i fyny, er mwyn cyflawni diben dissipation gwres y golau planhigion LED. Ar hyn o bryd, esgyll dissipation gwres, cwt lamp, byrddau cylched system, ac ati yn cael eu defnyddio yn bennaf. Mae hwn hefyd yn ddull afradu gwres cymharol isel o gost ac effeithiol, a ddefnyddir yn helaeth mewn amrywiol offer trydanol.
3. afradu gwres electromagnetig: Enw llawn afradu gwres electromagnetig yw afradu gwres jet electromagnetig. Yn lle defnyddio ffan i gynhyrchu darfudiad, mae'r ceudod ffilm wag yn cael ei ddirgrynu gan ddirgryniad electromagnetig, fel bod yr aer yn parhau i gylchredeg i gyflawni effaith afradu gwres. Mae'r anhawster technegol yn gymharol gymhleth. Mae rhai cynhyrchion LED wedi cael eu defnyddio. Gall tymheredd newid siâp ffisegol a strwythur cemegol gwrthrych. Bydd rhai yn newid er gwell, fel coginio a choginio, a bydd rhai yn dirywio, fel llosgiadau a llosgiadau.

LED Grow Lights Z2 (1)


amser Swydd: Gorff-29-2020