Mae'r lamp twf yn fath o lamp sy'n darparu iawndal ysgafn ar gyfer planhigion tŷ gwydr yn unol â chyfraith naturiol twf planhigion ac egwyddor ffotosynthesis, a all hyrwyddo twf, ymestyn blodeuo, a gwella ansawdd.
Dyma'r ffordd fwyaf darbodus o ddefnyddio lamp fflwroleuol lliw monocromatig fel ffynhonnell golau atodol ar gyfer twf planhigion.Er enghraifft, gellir ychwanegu lamp fflwroleuol coch at grŵp lampau fflwroleuol cyffredin, neu gellir defnyddio cyfuniad o lampau fflwroleuol coch a glas ar gyfer goleuo.
· Effaith golau ar synthesis cloroffyl planhigion: Yn gyffredinol, mae gan y planhigion sy'n cael eu tyfu mewn golau glas nodweddion planhigion haul, tra bod y planhigion sy'n cael eu tyfu mewn golau coch yn debyg i blanhigion cysgodol.
Mae golau coch nid yn unig yn fuddiol i synthesis carbohydradau planhigion, ond hefyd yn cyflymu datblygiad planhigion diwrnod hir.I'r gwrthwyneb, mae golau glas-fioled yn cyflymu datblygiad planhigion diwrnod byr ac yn hyrwyddo synthesis proteinau ac asidau organig, tra gall golau glas-fioled tonfedd fer a golau uwchfioled atal coesynnau.Mae elongation internode yn hyrwyddo twf canghennau ochr lluosog a blagur.


Amser postio: Hydref-15-2021