A Ddylai Planhigion Ddefnyddio Goleuadau Tyfu?

Mae angen i bob planhigyn berfformio ffotosynthesis fel y gallant dyfu.Mae hyd yn oed mwsoglau sy'n gallu goddef cysgod yn arbennig angen golau llachar i oroesi.Rhaid i wahanol blanhigion sy'n goddef cysgod a geir yn gyffredin ar y farchnad gynnal golau priodol i oroesi.Amgylchedd hollol dywyll.Os yw'r amgylchedd yn rhy dywyll, a ddylid defnyddio golau planhigyn?

Rwyf wedi gweld llawer o oleuadau planhigion o'r blaen, ac maent i gyd yn allyrru golau porffor neu binc, sy'n edrych yn rhyfedd iawn.Os trowch y goleuadau hyn ymlaen gartref ac ychwanegu golau at y planhigion, bydd yn edrych fel golau pinc a phorffor y tu allan.Wedi camddeall gan eraill fod fy nghartref yn lle drwg.

Ond mae'n rhaid i chi wybod nad yw sbectrwm y rhan fwyaf o'r goleuadau planhigion presennol yn gywir, ac nid yw'r lumens yn ddigon, hynny yw, nid yw dwyster y golau yn ddigon, ac nid yw gofynion twf y planhigion yn ddigon.
Felly, dim ond fel atodiad dros dro y gellir defnyddio'r golau llenwi neu'r golau planhigion rydyn ni'n ei ddefnyddio fel arfer nawr i gadw planhigion yn fyw, ac ni allant ddisodli golau'r haul.

Gall planhigion dan do cyffredin dyfu'n dda o dan oleuadau planhigion am gyfnod byr.Yn gyffredinol, gallant gynnal cyflwr da mewn tua dau neu dri mis.Er enghraifft, pan nad oes golau haul yn y gaeaf, neu mewn tywydd glawog, gellir defnyddio goleuadau planhigion yn briodol.


Amser post: Maw-11-2022