Amgylchedd ysgafn yw un o'r ffactorau amgylcheddol ffisegol pwysig sy'n anhepgor ar gyfer twf a datblygiad planhigion.Mae rheoli morffoleg planhigion trwy reoleiddio ansawdd golau yn dechnoleg bwysig ym maes tyfu cyfleusterau;mae lampau twf planhigion yn fwy ecogyfeillgar ac yn arbed ynni.Mae goleuadau planhigion LED yn darparu ffotosynthesis i blanhigion, yn hyrwyddo twf planhigion, yn byrhau'r amser i blanhigion flodeuo a dwyn ffrwyth, a chynyddu cynnyrch!

Mae goleuadau planhigion LED yn helpu i fyrhau'r cylch twf planhigion, oherwydd bod ffynhonnell golau y math hwn o olau yn cynnwys ffynonellau golau coch a glas yn bennaf, gan ddefnyddio'r band golau mwyaf sensitif o blanhigion, mae tonfeddi golau coch yn defnyddio 620-630nm a 640-660nm. , ac mae tonfeddi golau glas yn defnyddio 450- 460nm a 460-470nm.Mae'r ffynonellau golau hyn i wneud i blanhigion gynhyrchu'r ffotosynthesis gorau, fel bod y planhigion yn cael y cyflwr twf gorau.Mae arbrofion a chymwysiadau ymarferol wedi dangos, yn ogystal ag ategu golau pan nad yw'r golau'n ddigonol, eu bod hefyd yn hyrwyddo twf planhigion yn ystod y broses dyfu.Mae gwahaniaethu canghennau ochrol a blagur ochrol yn cyflymu twf gwreiddiau, coesynnau a dail, yn cyflymu synthesis carbohydradau a fitaminau planhigion, ac yn byrhau'r cylch twf.Yn y broses o foderneiddio, mae'n gynnyrch anhepgor o gnydau.


Amser postio: Awst-27-2021