Sut i wireddu'r golau planhigion LED i oleuo'r planhigion yn effeithlon ac yn unffurf?

Sut i wireddu'r golau planhigion LED i oleuo'r planhigion yn effeithlon ac yn unffurf?Dywedir bod lampau planhigion LED yn lampau twf planhigion hynod effeithlon sy'n arbed ynni.Rhan o'r rheswm yw bod gan lampau LED effeithlonrwydd trosi electro-optegol llawer uwch na lampau traddodiadol megis lampau gwynias a lampau sodiwm.Mae hefyd oherwydd y gellir addasu'r sbectrwm o LEDs, ond er mwyn gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd, defnyddiwch lampau planhigion LED., Pa fesurau eraill y gellir eu cymryd?

1. Dosbarthiad goleuadau planhigion LED

Defnyddir goleuadau planhigion LED i oleuo goleuadau planhigion.Wrth gwrs, y pwrpas yw gwneud i blanhigion dyfu i gyflwr delfrydol defnyddwyr ysgafn.Mae tyfwyr cnydau yn gobeithio y gall eu cnydau dyfu'n ffrwythlon a chytbwys, ac mae dosbarthiad unffurf goleuadau planhigion LED hefyd yn gadarnhaol.Ei ddiben yw sicrhau bod yr egni golau yn cael ei arbelydru'n gyfartal ar ardal yr uned.O ystyried dosbarthiad gleiniau lamp, y brif broblem yw bod gan un lamp planhigion LED wedi'i ddosbarthu'n unffurf ardal arbelydru fawr, ac mae ei gleiniau lamp yn cynnwys gleiniau lamp coch a glas yn bennaf.Os nad yw safleoedd y gleiniau lamp o wahanol sbectrwm yn cael eu dosbarthu'n rhesymol, bydd yn bendant yn arwain at Y gwahaniaeth yn statws twf planhigion mewn ardaloedd lluosog o fewn ystod goleuo'r golau planhigion LED yw ystyr defnyddio'r golau planhigion LED.

Mae dosbarthiad gleiniau golau planhigion LED yn reddfol ac yn bwysig.Dychmygwch, os trefnir 12 gleiniau glas mewn un rhes a 84 o gleiniau coch mewn saith rhes, gallwch ddychmygu pa fath o effaith nid yn unig fyddai hi!
2. Defnyddio offer optegol corfforol

Yr egwyddorion ffisegol a ddefnyddir gan oleuadau planhigion LED i wella goleuo ac addasu unffurfiaeth y goleuo yw adlewyrchiad golau a phlygiant golau yn bennaf.Mae'r golau planhigion LED yn defnyddio adlewyrchiad golau i gynyddu goleuo ac unffurfiaeth golau.Mae'n bennaf yn defnyddio'r adlewyrchydd a'r swbstrad metel a ddefnyddir gan y COB.Mae egwyddor adlewyrchydd y golau planhigion LED yr un fath â'r flashlight yr ydym wedi'i ddefnyddio.Mae'n adlewyrchu'r golau a allyrrir gan y ffynhonnell golau i mewn i belydryn o olau.Cynyddu'r dwyster golau lleol, y gwahaniaeth yw y bydd ongl adlewyrchydd y golau planhigion LED yn fwy nag un yr adlewyrchydd flashlight, ac mae'r amseroedd mewnol yn cael eu cynllunio trwy gyfrifiadau manwl gywir i sicrhau dwyster ac unffurfiaeth y goleuo o fewn y ystod goleuo.

Effaith adlewyrchol y swbstrad metel hefyd yw gwneud y mwyaf o'r egni golau a allyrrir gan y gleiniau lamp planhigion LED i'w defnyddio gan blanhigion, a'r prif ran a adlewyrchir yw'r golau ategol, nid y prif drawst.Wrth gwrs, ei swyddogaeth yw nid yn unig i adlewyrchu golau, ond hefyd i drwsio'r gleiniau lamp a disipation gwres.Mae goleuadau planhigion LED yn defnyddio'r egwyddor o blygiant golau i gynyddu goleuo ac unffurfiaeth y goleuo.Y prif ddefnydd o lensys optegol yw newid trywydd golau.Yr egwyddor yw defnyddio golau i deithio o nwy i solet, ac yna trwy'r solet yn ôl i'r nwy, a fydd yn newid y cyfeiriad., Yn gyffredinol, defnyddir lens sengl a lens ailbrofi, a all reoli'r dosbarthiad golau yn gywir iawn.

Nid mater o effeithlonrwydd ysgafn a diogelu'r amgylchedd yn unig yw manteision goleuadau planhigion LED dros oleuadau twf planhigion traddodiadol, oherwydd eu maint bach a'u cynhyrchu gwres isel, mae hefyd yn fantais sylweddol o ran triniaeth pylu cyfleus.


Amser postio: Rhagfyr-21-2021